MAGYARORSZÁGI SCHREINEREK
 

SCHREINER CSALÁDBREZNÓI SCHREINEREKKEZDŐLAP
 


Salgótarján 


Ózd
Diósgy
őr

Diósgyőr


Nagyvárad
Ózd
Budapest


Rákosliget

New York


Ausztrália
 

Ózd, jellegzetes XX. sz. eleji épület
az Alkotmány úton

A család sorsa összefonódott a magyarországi vasgyártás történetével, annak is a Salgótarján, Ózd, Diósgyőr térségébe történt telepítésével és fejlesztésével.

Az els
ő Schreiner családtag 1864-1867 között települt Salgótarjánba. Ő  volt Schreiner József (1828-1919) hengerész, aki két gyermekkel érkezett. Később  Ózdra került, további hat gyermeke már Ózdon született, köztük egy fiú lány ikerpáros.
A családban németül és szlovákul beszéltek.

Továbbiakban a család tagjai sokfelé szóródtak.

János fia Diósgyőrbe került hengerésznek, kb.1882-től dolgozhatott ott 1906-ig, 44 éves korában bekövetkezett  halálig. Hét gyermeket hagyott maga után, akiket a testvérek nevelték fel. Az öt leány Nagyváradon nevelkedett nagynénjüknél, a fiúk Pesten ill. Ózdon a nagybátyjuknál

Ágoston 
fia a vasút felé fordult, mozdonyvezető, majd mozdonyfelvigyázó lett. Balatonkenesére majd Budapestre  került.

Az árva testvéreket a legid
ősebb lány,  Margit fogta össze, aki férjhezmenetele után Rákosligeten lakott, oda jártak haza a testvérek. Az ő révén kapcsolódik a Skonda és Schreiner család.

A következ
ő generáció tagjai többféle művészeti tehetséget mutattak.
id.Schreiner Béla (1898-1969) pl. gyönyörűen tárogatózott. A hadifogsága alatt és a hazatérés közben ezzel keresett egy kis pénzt. A tárogató mindig nála volt. Fia is nagyon muzikális lett. Unokái zenében, rajzban nagyon jól teljesítettek. Schreiner Mónika ma egy amerikai újság  művészeti vezetője.
János testvére grafikus lett, egy ötvös munkája fennmaradt az ózdi családban.

A lányok nagyon ügyesen kézimunkáztak, ill. gobelin alapot festettek, de volt közöttük, aki táncosn
őként bejárta a környező országokat. Nagyon szépek is voltak közöttük.
Mivel kevés  fiú és sok leány született, a család a n
ői ágakban él tovább.
Ma ebb
ől a családból egy férfi viszi tovább a nevet. Ő Schreiner István (kb.1969-) aki Ausztráliában él, psychológiát tanít a sidney-i egyetemen.

Az eln
őiesedett családba mégis visszakerült a Schreiner név egy feleség révén, aki férje méltatlan viselkedése miatt nevére íratta fiát. Így fia és unokája is viszi tovább a Schreiner nevet.

Az egyes személyekre vonatkozó részletes adatok a   IV.sz.ősfán találhatók, melyben betűrendes mutató segíti a név és hely megtalálását.
A nevek az anyakönyvben szerepl
ő formában szerepelnek. Az aláhúzott szövegre kattintva érhető el az adatbázis.


                                                                                                  
KEZDŐLAP